यी ४ ठाउँमा का’लो को’ठी भएका व्यक्तिसँग कहिलै हुँ’दैन धनको क’मी

काठमाडौँ । स’मुद्रशास्त्रमा व्यक्तिको श’रीरका बारेमा नि’कै धेरै कुरा बताइएको छ। शरीरको अं’गमा नि’सान, ह’त्केलाको रे’खा, हाँ’स्नु मुस्कुराउनु आदीका बारेमा वि’स्तारमा बताइएको छ। जसमा का’लो को’ठीका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।स’मुद्रशास्त्रमा श’रीरका यी ४ भागमा का’लो को’ठी हुनु निकै शुभ मा’निन्छ। १) स’मुद्रशास्त्रमा जुन व्यक्तिको पे’टमा ति’ल छ, त्यसलाई अ’शुभ मानिन्छ। उक्त को’ठीलाई दु’र्भाग्यको सु’चक मा’निने गरिन्छ। यस्ता व्यक्ति भो’जनका शौ’किन हुने गर्दछन्।

तर जुन व्यक्तिको ना’भि व’रीवरी को’ठी छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धन स’मृद्धीको प्रा’प्ति हुने गर्दछ। २) जुन व्यक्तिको पि’ठ्युमा का’लो को’ठी हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्ति नि’कै रो’मान्टिक र ध’नवान हु’ने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिले आ’फै क’माउने पनि गर्दछन् र खर्च पनि ग’र्ने खा’लका हुन्छन्। ३) जुन व्यक्तिको खु’ट्टाको औँ’ठामा को’ठी हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति स’माजमा प्र’तिष्ठित र स’म्पन्न हुने गर्दछन्। ४) जुन व्य’क्तिको नि’धारमा को’ठी हुने गर्दछ, त्यस्ता व्य’क्तिको दा’म्पत्ति जीवन सुख हुने गर्दछ। र धन धा’न्यका लागि पनि नि’कै शु’भ मा’निन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस