धनी बन्ने इच्छा छ ? ध’र्मशास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० ग’ल्ती

काठमाडौं- धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । तर कसैलाई जति मे’हनत गरेपनि आर्थिक सं’कट आइरहन्छ । मेहनत गरे अनुसार पैसा क’माउन चाहनुहुन्छ भने शा’स्तुका केही नियमको पनि पा’लना गर्न ज’रुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही ग’ल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । १. महिलासँग दू’श्मनी नलिनुहोस् । शुक्र भौ’तिक सुखका का’रक ग्र’ह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्र’भाव र’हनेगर्छ । यसैले शुक्र प्र’धान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् ।

२. देवी ल’क्ष्मिको मु’र्ति एक भन्दा धेरै आफ्नो कोठामा न’राख्नुहोस् । शुक्रबारको दिन दे’वी ल’क्ष्मिको पु’जा वि’शेष फ’लदायक मानिन्छ । तपाईंको घरमा धेरै देवीको मु’र्ति छ भने आफ्नो सबै कोठाहरुमा अ’लग–अ’लग राख्नुहोस् । बाँकीलाई कतै वि’सर्जन ग’र्दिनुहोस् ।३. यदि तपाईंको प’र्स च्या’तिएको छ भने त्यसलाई ब’दल्नुहोस् र काम न’लाग्ने चीजहरुलाई फा’ल्नुहोस् । एउटा सि’क्का शुक्रबारको दिन दे’वी लक्ष्मिको म’न्दिरमा च’ढाउनुहोस् अर्को सि’क्कालाई रातो कपडामा बे’रेर प’र्समा राख्नुहोस् ।

४. जी’वनसाथीसँग ता’लमेल ब’नाइराख्नुहोस् । धन सम्बन्धी विषयमा जी’वनसाथीसाग छ’लफल गरेर मात्रै फै’सला गर्नुहोस् ।५. विहान उ’ठ्ने वि’त्तिकै ऐना न’हेर्नुहोस् । विहान उ’ठेर दुवै हात जो’डेर देवी लक्षिमको ध्या’न गर्नुहोस् ।६. ग’णेशजीलाई न’भुल्नुहोस् । ध’नसम्बन्धी काम गर्न जानुभयो भने ग’णेशको पुजा गर्न न’भुल्नुहोस् । बुधबारको दिन अनिवार्य रुपमा ५ वटा दुवो च’ढाउनुहोस् ।७. बेलुका कसैलाई पैसा नदिनुहोस् । सु’त्नुभन्दा अघि पैसा दिनु राम्रो नहुने बताइन्छ ।८. शनिबारको दिन म’दिरा से’वनबाट जो’गिनुहोस् ।

९. सोमबारको दिन पी’पलको पु’जा न’गर्नुहोस् । यो दिन पी’पलको पु’जा ग’र्दा घरमा अ’लक्ष्मिको प्रवे’श हुने वि’श्वास छ ।१०. परिवारमा बहिनी र छोरीलाई अ’पशब्द प्रयोग न’गर्नुहोस् । धन सम्बन्धी काम शुक्रबार गर्नु शु’भ रहने जनाइएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा

काठमाडौं- धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । तर कसैलाई जति मे’हनत गरेपनि आर्थिक सं’कट आइरहन्छ । मेहनत गरे अनुसार पैसा क’माउन चाहनुहुन्छ भने शा’स्तुका केही नियमको पनि पा’लना गर्न ज’रुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही ग’ल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । १. महिलासँग दू’श्मनी नलिनुहोस् । शुक्र भौ’तिक सुखका का’रक ग्र’ह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्र’भाव र’हनेगर्छ । यसैले शुक्र प्र’धान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् ।

२. देवी ल’क्ष्मिको मु’र्ति एक भन्दा धेरै आफ्नो कोठामा न’राख्नुहोस् । शुक्रबारको दिन दे’वी ल’क्ष्मिको पु’जा वि’शेष फ’लदायक मानिन्छ । तपाईंको घरमा धेरै देवीको मु’र्ति छ भने आफ्नो सबै कोठाहरुमा अ’लग–अ’लग राख्नुहोस् । बाँकीलाई कतै वि’सर्जन ग’र्दिनुहोस् ।३. यदि तपाईंको प’र्स च्या’तिएको छ भने त्यसलाई ब’दल्नुहोस् र काम न’लाग्ने चीजहरुलाई फा’ल्नुहोस् । एउटा सि’क्का शुक्रबारको दिन दे’वी लक्ष्मिको म’न्दिरमा च’ढाउनुहोस् अर्को सि’क्कालाई रातो कपडामा बे’रेर प’र्समा राख्नुहोस् ।

४. जी’वनसाथीसँग ता’लमेल ब’नाइराख्नुहोस् । धन सम्बन्धी विषयमा जी’वनसाथीसाग छ’लफल गरेर मात्रै फै’सला गर्नुहोस् ।५. विहान उ’ठ्ने वि’त्तिकै ऐना न’हेर्नुहोस् । विहान उ’ठेर दुवै हात जो’डेर देवी लक्षिमको ध्या’न गर्नुहोस् ।६. ग’णेशजीलाई न’भुल्नुहोस् । ध’नसम्बन्धी काम गर्न जानुभयो भने ग’णेशको पुजा गर्न न’भुल्नुहोस् । बुधबारको दिन अनिवार्य रुपमा ५ वटा दुवो च’ढाउनुहोस् ।७. बेलुका कसैलाई पैसा नदिनुहोस् । सु’त्नुभन्दा अघि पैसा दिनु राम्रो नहुने बताइन्छ ।८. शनिबारको दिन म’दिरा से’वनबाट जो’गिनुहोस् ।

९. सोमबारको दिन पी’पलको पु’जा न’गर्नुहोस् । यो दिन पी’पलको पु’जा ग’र्दा घरमा अ’लक्ष्मिको प्रवे’श हुने वि’श्वास छ ।१०. परिवारमा बहिनी र छोरीलाई अ’पशब्द प्रयोग न’गर्नुहोस् । धन सम्बन्धी काम शुक्रबार गर्नु शु’भ रहने जनाइएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस